Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Archiwum przetargów

2018
 Dostawa paliw płynnych
  Ogłoszenie o zamówieniu – 30.11.2018
  SIWZ Dostawa paliw płynnych – 30.11.2018
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej
  Informacja z otwarcia ofert – 11.12.2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 19.12.2018


Dostawa paliw płynnych
  Ogłoszenie o zamówieniu – 17.10.2018
  SIWZ Dostawa paliw płynnych – 17.10.2018

Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej.docx
  Informacja z otwarcia ofert – 14.11.2018
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – 28.11.2018


Odbiór i zagospodarowan komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
  Ogłoszenie o zamówieniu – 16.10.2018
  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku – 16.10.2018
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej – docx
  Informacja z otwarcia ofert – 13.11.2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 16.11.2018


Remont sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi powiatowej ul. Kraszewskiego w Łańcucie, trasa przebiegu remontu na działce nr 2079/4 oraz poza pasem drogi powiatowej, trasa przebiegu remontu na działkach nr 2364/6; 2366; 2372/4; 2372/2; 2373; 2378/1; 2378/4; 2380/1; 2380/2; 2381/4; 2381/3; 2382/2; 2382/1; 2384/1; 2384/2; 2385; 2987/3; 2986; 2985.
  Ogłoszenie o zamówieniu – 27.07.2018
  Remont sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki do SIWZ od 1-7 w wersji edytowalnej.docx
Załączniki do SIWZ od 8-11.rar
  Informacja z otwarcia ofert  10.08.2018r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.08.2018r.2017


Dostawa paliw płynnych
  Ogłoszenie – 08.11.2017
 
SIWZ Dostawa paliw płynnyc – 08.11.2017
  Informacja z otwarcia ofert w przetargu – 16.11.2017  
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 16.11.2017
  Ogłoszenie o_udzieleniu  zamówienia – 04.12.2017


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o.

  Ogłoszenie – 16.10.2017
  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków … – 16.10.2017     

Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert – 25.10.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 27.10.2017
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 22.11.2017Budowa odcinków sieci wodociągowych wody surowej z komorami zasuw pod korytem rzeki Wisłok łączących studnie wodociągowe ze Stacją Uzdatniania Wody
  Ogłoszenie – 09.08.2017
  SIWZ Budowa odcinków sieci wodociągowych …
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 23.08.2017

  załączniki do SIWZ od 1 do 6 w wersji edytowalnej.rar
  załączniki do SIWZ od 8 do 33.rar2016


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego
  Ogłoszenie 24.11.2016
  SIWZ z załącznikami
  Informacja z otwarcia ofert w przetargu – 02.12.2016
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 13.12.2016   
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 29.12.2016


Dostawa paliw płynnych
  Ogłoszenie – 17.11.2016
  SIWZ Dostawa paliw płynnych

  Informacja z otwarcia ofert w przetargu – 25.11.2016
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 12.12.2016
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – 28.12.2016
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  Ogłoszenie 05.05.2016 
  SIWZ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  Dokumentacja.rar
  Zawiadomienie 06.06.2016

 2015
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o.

  Ogłoszenie – 09.12.2015.pdf
  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu komunalnego Sp. z o.o. – 09.12.2015.pdf
  Zawiadomienie o wyborze oferty – 21.12.2015.pdf


Dostawa paliw płynnych
Ogłoszenie pdf
SIWZ Dostawa paliw plynnych 2015 pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty – 18.12.2015.pdf


Przebudowa istniejącego odstojnika wód pofiltracyjnych

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Mała

gm. Czarna

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 04.02.2015

  Ogłoszenie – 19.01.2015

  SIWZ Przebudowa odstojnika – 19.01.2015

  Decyzja

  Opis zagospodarowanie

  Konstrukcja opis

  Konstrukcja rys 1

  Konstrukcja rys 2

  Konstrukcja rys 3

  Uzgodnienia

  Zagospodarowanie

  BIOZ

  Przedmiar

  Profil kanalizacja

  Opis instalacje

  Specyfikacja – drogi

  Specyfikacja – kanalizacja

  Specyfikacja – wymagania ogólne

  Specyfikacja – roboty ziemne

  Specyfikacja – roboty fundamentowe i betonowe


Budowa budynku (kontenera) pompowni wody wraz z odcinkami sieci wodociągowej łączącymi pompownię z istniejącą magistralą wodociągową w miejscowości Łańcut przy ul. Kraszewskiego

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

  Dokumentacja:

  Ogłoszenie.pdf

  SIWZ Budowa budynku (kontenera) pompowni.pdf

  Zgloszenie.pdf

  Decyzja.pdf

 Projekt.rar

 Projekt.zip2014
 


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

  Ogłoszenie – 21.11.2014

  SIWZ Dostawa paliw płynnych – 21.11.2014

  Zmiany do SIWZ – 25.11.2014

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych,
skratek i piasku z oczyszczalni ścieków
(zakończony)

  Ogłoszenie – 20.11.2014

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych – 20.11.2014

  Pytania do SIWZ – 21.11.2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 10.12.2014


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

  Ogłoszenie – 09.09.2014 

  SIWZ Dostawa paliw płynnych – 09.09.2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 19.09.2014


Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego (zakończony)

 Ogłoszenie – 29.08.2014

 SIWZ Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 500 000 PLN

  Bilans za 2013

  Bilans za I półrocze 2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 08.09.2014


Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 6 000 000,00 PLN. –   27.08.2014.

  Ogłoszenie – 25.08.2014

  SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego – 25.08.2014

  Bilans za 2013

  Bilans za I półrocze 2014


Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w rejonie
ul. Głowackiego
(zakończony)

  Ogłoszenie – 06.05.2014

  SIWZ Budowa sieci wodociągowej – 06.05.2014

  Specyfikacja techniczna

  BIOZ

  Projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci wodociągowej

  Mapa z zaznaczeniem sieci

  Przedmiar robót

  01

  02

  03

  04

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 06.06.2014  


Remont sieci wodociągowej z odgałęzieniami ul Kraszewskiego
w Łańcucie
(zakończony)

  Ogłoszenie – 07.02.2014

  SIWZ Remont sieci wodociagowej – 07.02.2014

  Opis ul. Kraszewskiego

  Opis działki ul. Kraszewskiego

  Specyfikacja techniczna remont sieci wodociągowej

  Przedmiar robót

  Data001

  Data002

  Data003

  Data004

  Data005

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 13.02.2014 2013

 

 

Dostawa paliw płynnych (zakończony)

  Ogłszenie – 25.11.2013

  SIWZ Dostawa paliw płynnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o (zakończony)

  Ogłoszenie – 08.11.2013

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

  Badania osadów ściekowych

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakup i dostawa oleju opałowego (zakończony)

  Ogłoszenie – 16.10.2013r.

  SIWZ Zakup i dostawa oleju opałowego

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 18.10.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 31.10.2013


  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego (zakończony)

  Ogłoszenie – 15.10.2013

  SIWZ Udzielenie i obsługa kredytu

  Bilans – 30.06.2013

  Bilans – 31.12.2012

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 17.10.2013

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 21.10.2013 – 1

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 21.10.2013 – 2

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 24.10.2013


Dostawa i zakup oleju opałowego  (unieważniony)

  Ogłoszenie – 04.10.2013

  SIWZ Dostawa i zakup oleju opałowego

  Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ – 10.10.2013


Remont sieci wodociągowej z odgałęzieniami ul Kraszewskiego w Łańcucie

 (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Remont sieci wodociągowej

  Opis ul. Kraszewskiego

  Opis działki ul. Kraszewskiego

  Specyfikacja techniczna remont sieci wodociągowej

  Przedmiar robót

  Data001

  Data002

  Data003

  Data004

  Data005

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 26.09.2013


Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujacej Projekt

  Ogłoszenie zmiana – 30.04.2013

  Zmiana do SIWZ – 30.04.2013

  Zmiana terminu składania ofert – 30.04.2013

  Zapytania i odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ – 06.05.2013

  Zapytania i odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ – 07.05.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 17.05.2013


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

  Dokumentacja projektowa  +  uzupełnienia

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od kładki na lewym brzegu rzeki Wisłok  (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Przebudowa sieci wodociągowej

  Zmiana do SIWZ – 21.02.2013

  Pytania do SIWZ – 26.02.2013

  Pytania do SIWZ – 01.03.2013

 —————————
  Specyfikacja

  Opis – PW

  Przedmiar SUW Łańcut etap I

  rys. nr 0

  rys. nr 1

  rys. nr 2

  rys. nr 3

  rys. nr 4

  rys. nr 5

  rys. nr 6

 —————————

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  

 

2012
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa paliw płynnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty 


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej w ramach projektu „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej ” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I- Gospodarka wodno-ściekowa.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie – zmiana – 27.12.2012

  SIWZ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej

  Decyzja pozwolenie na budowę

  Decyzja pozwolenie wodno-prawne

  Zapytania i odpowiedzi 1-28 – z 20.12.2012.

  Zapytania i odpowiedzi 29-98, oraz zmiany do SIWZ – z 20.12.2012

  Zapytania i odpowiedzi 99-235 – 07.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 236-251 – 09.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 252-331 – 09.01.2013

  Zmiana terminu składania ofert

  Zmiana terminu składania ofert – z 14.01.2013

  Odpowiedzi do pytań 97, 253, 313, 314 i od 236 do 247 oraz zmiany do SIWZ – 14.01.2013

  Ogłoszenie – zmiana – z 18.01.2013

  Wyjaśnienie do treści SIWZ – z 23.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 92, 298, 332-344 – z 30.01.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 26.02.2013

 •   Dokumentacja projektowa  +  uzupełnienia


Zagospodarowanie odpadów komunalnych (unieważniony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Zagospodarowanie odpadów komunalnych


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
dla miasta Łańcuta
 (zakończony)

  Ogłoszenie

  Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Łańcuta

  Zmiana terminu

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

  Plan sytuacyjny sieci wodociągowej

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup i dostawa oleju opałowego (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa i zakup oleju opałowego

  Dodatkowe pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 2011

 

 

Dostawa paliw płynnych (zakończony)

 Ogłoszenie
 SIWZ Dostawa paliw płynnych

 Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup i dostawa trumien (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Zakup i dostawa trumien

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Składowanie odpadów komunalnych (zakończony)

 Ogłoszenie

 SIWZ Składowanie odpadów komunalnych

 Zawiadomienie o wyborze oferty


Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów
ściekowych z oczyszczalni ścieków 
(zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

  Zawiadomienie o wyborze oferty


 Dostawa i zakup oleju opałowego (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa i zakup oleju opałowego

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ, oraz zmiany SIWZ

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup i dostawa trumien (zakończony)

  ogłoszenie

  SIWZ Zakup i dostawa trumien  

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa paliw płynnych i oleju opałowego (zakończony)

  ogłoszenie

  SIWZ na dostawę paliw płynnych i oleju opałowego

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup koparko-ładowarki (zakończony)

 ogłoszenie

 SIWZ koparko-ładowarka

 zmiana SIWZ

 Pytanie nr 1 do SIWZ

 Pytanie nr 2 do SIWZ

 Zawiadomienie o wyborze oferty

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content