Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Status prawny i organizacja

STATUS PRAWNY

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. został utworzony z dniem 10.11.2010r. – nr rep. 8735/2010 na podstawie uchwały nr XLIV/396/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28.10.2010r. w sprawie zawiązania przez Miasto Łańcut Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., oraz uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 05.04.2011r. zmieniająca Uchwałę nr XLIV/396/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28.10.2010r.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Gminy Miasta Łańcut.
Właściciel – Miasto Łańcut – 100 % udziałów.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
zbieranie i usuwanie odpadów, odzysk surowców i materiałów segregowanych,
pogrzeby i działalność pokrewna.

SIEDZIBA

Zakład mieści się w Łańcucie ul. Traugutta 20.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

Terenem działania Zakładu jest Miasto Łańcut i gminy sąsiednie.

ORGANIZACJA

Zgromadzenie Wspólników:
Miasto Łańcut reprezentowane przez Burmistrza Miasta Łańcuta

RADA NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Grzegorz Kielar
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Natalia Koczot-Opolska
Sekretarz Rady Nadzorczej – Grzegorz Gradkowski

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Wincenty Szylar

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content