Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Na stronach tych uzyskają Państwo najważniejsze informacje związane z:

 

  • Zapewnienie dostawy wody, odprowadzenia ścieków sanitarnych.
  • Wymagane elementy dokumentacji projektowej dla wydania warunków przyłączenia nieruchomości.
  • Warunki dotyczące projektowania sieci i przyłączy wodociągowych
    i kanalizacyjnych.
  • Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci oraz sposób dokonywania odbioru przyłączy.
  • Warunki montażu urządzeń pomiarowych.
  • Warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych.
  • Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług.
  • Wzory dokumentów do pobrania.

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content