Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Jakość wody

Informacja Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie o jakości wody wodociągowej.
Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dziennik Ustaw Nr 61 poz. 417)

Data poboru prób: 03.04.2024r.
     WYNIKI BADAŃ
Wskaźnik
Jednostka
Wynik badania
Dopuszczalne wartości
Mętność
[NTU]
0,24
1
Barwa
mg Pt/l
3
15
Zapach
akceptowalny
akceptowalny
Odczyn
pH
7,5
6,5-9,5
Twardość
mmol/l
Cca+Mg
2,24
0,6-5
Amoniak
mg NH4/l
0,05
0,5
Azotany
mg NO3/l
0,54
50
Chlorki
mg Cl/l
12,05
250
Żelazo
mg Fe/l
<0,02
0,2
Mangan
mg Mn/l
<0,05
0,05

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content