Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Promocja Projektu

 

 

 


 

  Strona Urzędu Miasta Łańcuta

  Łańcucki Biuletyn Miejski – październik/listopad 2012

  Łańcucki Biuletyn Miejski – grudzień 2013

  Łańcucki Biuletyn Miejski – kwiecień 2014

  Strona Urzędu Miasta Łańcuta – maj 2014

  Łańcucki Biuletyn Miejski – lipiec 2014

  Łańcut GADA Konferencja podsumowująca projekt – wrzesień 2014

  Lokalny24 – Konferencja podsumowujaca projekt – wrzesień 2014

  Strona Urzędu Miasta Łańcuta – Konferencja podsumowująca projekt – wrzesień 2014

 

   TV Łańcut Oczyszczalnia reportaż – 10 maja 2013

   TV Łańcut Oczyszczalnia reportaż – 18 października 2013

   TV Łańcut Oczyszczalnia reportaż – 12 lutego 2014

   Prezentacja multimedialna – Dni Otwarte maj 2014

  Pokaz slajdów – Dni Otwarte maj 2014

  TV Łańcut Oczyszczalnia relacja – Dni Otwarte maj 2014

 

 

  Plakat – Konferencja podsumowująca projekt

  Pokaz slajdów konferencja podsumowująca projekt – wrzesień 2014

  TV Łańcut relacja z konferencji – 10.09.2014

  Spot radiowy promujący projekt – sierpień, wrzesień 2014

 

   Ogłoszenie o realizacji projektu – Nowiny

 

   Folder promujący projekt – wrzesień 2014


Relacja z Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2015

W dniu 7 maja 2015 r. Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. zorganizował po raz drugi dni otwarte Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej w ramach ogólnopolskiego programu „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”.

Pierwszym punktem zwiedzania była multimedialna prezentacja. Przybyłe osoby zapoznały się z etapami rozbudowy i przebudowy Oczyszczalni Ścieków, jak również dowiedziały się iż dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko możliwa była realizacja przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej” w latach 2013 – 2014.

Kolejnym etapem było zwiedzanie zmodernizowanego obiektu. Zwiedzający zostali oprowadzeni po kompleksie przez dyrektora technicznego Łańcuckiego Zakładu Komunalnego oraz mistrza oczyszczalni, dzięki czemu szczegółowo zapoznali się z drogą jaką ścieki surowe muszą przebyć, aby jako ścieki oczyszczone mogły zostać odprowadzone do rzeki Wisłok.

Podczas dni otwartych zwrócono szczególną uwagę słuchaczom na długofalowe korzyści wynikające z przeprowadzonej modernizacji obiektu, którymi są: ochrona i poprawa jakości środowiska, wzrost skuteczności pracy oczyszczalni, poprawa stanu wód rzeki Wisłok oraz poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców gminy.

 

  Zdjecie 1   Zdjecie 2    Zdjecie 3    Zdjecie 4    Zdjecie 5    Zdjecie 6     Zdjecie 7 

 


 


 

 

 

 

 

 Informacja o rozbudowywanej oczyszczalni ścieków

 

 

 

Informacja o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej

 

 

Informacja o współfinansowaniu inwestycji ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content