Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Realizacja Projektu


Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”

współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej

w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013

w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach

powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno – ściekowa.

Dziennik Realizacji Projektu

03.11.2015 r.
Wpływ płatności końcowej z UE w formie refundacji.

22.10.2015 r.
Otrzymanie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową.
13.03.2015 r.

Złożenie wniosku końcowego o płatność, rozliczającego postęp rzeczowy i finansowy realizacji projektu.

18.02.2015 r.

Wpływ szóstej transzy środków z UE w formie refundacji.

09.02.2015 r.

Otrzymanie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 w Rzeszowie o zatwierdzeniu VI wniosku beneficjenta o płatność.

12.12.2014 r.

Złożenie VI wniosku o płatność, dokumentującego postęp rzeczowy i finansowy realizacji projektu.

09.10.2014 r.

Wpływ piątej transzy środków z UE w formie refundacji.

01.10.2014 r.

Otrzymanie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu V wniosku beneficjenta o płatność.

 

30.09.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.09.2014 r. do 30.09.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.), oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego.

23.09.2014 r.

Uzyskanie decyzji na użytkowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Woli Dalszej.

19.09.2014 r.

Uzyskanie decyzji – pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie do rzeki Wisłok oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej.

 

18.09.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.08.2014 r. do 31.08.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 18.09.2014 r.

12.09.2014 r.

Złożenie V wniosku o płatność, dokumentującego postęp rzeczowy i finansowy realizacji projektu.

05.09.2014 r.

Dnia 5 września 2014 roku odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”.

14.08.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.07.2014 r. do 31.07.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 14.08.2014 r.

17.07.2014 r.

Wpływ czwartej transzy środków z UE w formie refundacji.

11.07.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.06.2014 r. do 30.06.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 11.07.2014 r.

09.07.2014 r.

Otrzymanie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu IV wniosku beneficjenta o płatność.

03.07.2014 r.

Wpływ środków z UE w formie zaliczki.

26.06.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.05.2014 r. do 31.05.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 26.06.2014 r.

13.06.2014 r.

Złożenie IV wniosku o płatność, dokumentującego postęp rzeczowy i finansowy realizacji projektu.

30.05.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.04.2014 r. do 30.04.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 30.05.2014 r.

09.05.2014 r.

W tym roku przypada dziesiąta rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji w ramach ogólnopolskiej akcji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”, Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. dnia 9 maja 2014 r. zaprosił mieszkańców do zwiedzania modernizowanej oczyszczalni.

16.04.2014 r.

Wpływ trzeciej transzy środków z UE w formie refundacji.

11.04.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.03.2014 r. do 31.03.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 11.04.2014 r.

02.04.2014 r.

Otrzymanie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu III wniosku beneficjenta o płatność.

27.03.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.02.2014 r. do 28.02.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 27.03.2014 r.

14.03.2014 r.

Złożenie III wniosku o płatność, dokumentującego postęp rzeczowy i finansowy realizacji projektu.

25.02.2014 r.

Wpływ drugiej transzy środków z UE w formie refundacji.

20.02.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.01.2014 r. do 31.01.2014 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 20.02.2014 r.

19.02.2014 r.

Podpisanie aneksu nr POIS.01.01.00-00-333/12-01 do umowy o dofinansowanie z dnia 09.07.2013 r. nr POIS.01.01.00-00-333/12-00 Projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” nr POIS.01.01.00-00-333/12 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Aneks dotyczy zmiany wartości projektu z kwoty 42 919 383,05 PLN na kwotę 39 229 383,05 PLN i wysokości dofinansowania z kwoty 24 233 534,97 PLN na kwotę 22 150 439,97 PLN.

12.02.2014 r.

Podpisanie aneksu do umowy pożyczki pieniężnej na dofinansowanie zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zmniejszającego kwotę pożyczki z wysokości 5 795 000,00 zł do wysokości 4 000 000,00 zł.

11.02.2014 r.

Otrzymanie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu II wniosku beneficjenta o płatność.

 

23.01.2014 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od 01.12.2013 r. do 31.12.2013 r. (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 23.01.2014 r.

 

16.12.2013 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od 01.11.2013 r. do 30.11.2013 r. (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 16.12.2013 r.

13.12.2013 r.

Złożenie II wniosku o płatność, dokumentującego postęp rzeczowy i finansowy realizacji projektu.

10.12.2013 r.

Wpływ pierwszej transzy środków z UE w formie refundacji.

29.11.2013 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.10.2013 r. do 31.10.2013 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013 r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 29.11.2013 r.

27.11.2013 r.

Otrzymanie informacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o zatwierdzeniu I wniosku beneficjenta o płatność.

31.10.2013 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.09.2013 r. do 30.09.2013 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 31.10.2013 r.

17.10.2013 r.

Podpisanie umowy o pożyczkę pomostową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – umowa nr 57/2013/OW/R/PM z dnia 17.10.2013 r. na kwotę 4 559 790,76 zł.

19.09.2013 r.

Podpisanie aneksu do umowy pożyczki pieniężnej na dofinansowanie zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zmniejszającego kwotę pożyczki z wysokości 8.610.000,00 zł do wysokości 5 795 000,00 zł.

17.09.2013 r.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pozytywnie rozpatrzył wniosek o pożyczkę pomostową i przyznał pożyczkę w wysokości 4 559 790,76 zł.

13.09.2013 r.

Złożenie wniosku o płatność, dokumentującego postęp rzeczowy i finansowy realizacji projektu.

13.09.2013 r.

Złożenie korekty do wniosku o pożyczkę pomostową, dotyczącej  zmniejszenia wnioskowanej kwoty.

09.09.2013 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od  01.08.2013 r. do 31.08.2013 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 09.09.2013 r.

04.09.2013 r.

Złożenie  wniosku o pożyczkę pomostową do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

12.08.2013 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od 01.07.2013 r. do 31.07.2013 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 12.08.2013 r.

15.07.2013 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od 01.05.2013 r. do 30.06.2013 r.  (Roboty budowlane zgodne z umową nr 1/ZP/OŚ/2013 z dnia 19.03.2013r.). Protokół odbioru wykonywanych robót (częściowy) z dnia 15.07.2013 r.

09.07.2013 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – umowa nr POIS.01.01.00-00-333/12-00 Projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

03.07.2013 r.

Weryfikacja wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

25.06.2013 r.

Weryfikacja wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

05.06.2013 r.

Weryfikacja wniosku o dofinansowanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

03.06.2013 r.

Podpisanie umowy przez Wykonawcę (INSTAL Kraków S.A.) przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” z Podwykonawcą (Zakład Usług Elektromechanicznych „ALFA” Sp. J.D. i W. Bała)  na wykonanie pełnego zakresu instalacji elektrycznych i AKPiA.

27.05.2013 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą – ENVI KONSULTING Marek Gazda, na Pomoc techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”.

 

24.05.2013 r.

Podpisanie umowy pożyczki pieniężnej na dofinansowanie zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wysokość pożyczki 8.610.000,00 zł.

 

22.05.2013 r.

Zakończenie robót wykonywanych w okresie od 18.04.2013 r. do 30.04.2013 r.  (przygotowanie placu budowy). Protokół odbioru z dnia 22.05.2013 r.

 

15.05.2013 r.

Podpisanie umowy na nadzór autorski nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa                              przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” z firmą BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o.

10.05.2013 r.

Podpisanie umowy przez Wykonawcę (INSTAL Kraków S.A.) przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” z Podwykonawcą (INŻYNIERIA RZESZÓW S.A.). Umowa obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych, technologicznych i instalacyjnych. Termin wykonania zadania: 31.07.2014 r.

07.05.2013 r.

Przeszkolenie  pracowników z zakresu BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami, szkolenia trwają.

06.05.2013 r.

Podpisanie umowy z Zakładem Szkolenia „BEHAPOL” – doradztwo z zakresu BHP dla Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

06.05.2013 r.

Podpisanie umowy przez Wykonawcę (INSTAL Kraków S.A.) przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” z Podwykonawcą (IGLOOBUD Sp. z o.o.)  na wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych i instalacyjnych.

25.04.2013 r.

Ogłoszenie przetargu na Pomoc techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”. Ogłoszenie zamieszczone w BZP dnia 25.04.2013 r.

18.04.2013 r.

Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie pozwolenia na budowę nr AB-VII.6740.9.2011 Decyzja Nr 128/11.

08.04.2013 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą – Biuro Inwestorskie Janusz Rybka na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”.

27.03.2013 r.

Weryfikacja wniosku o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

26.03.2013 r.

Przekazanie placu budowy. Protokół z przejęcia placu budowy z dnia 26.03.2013 r.

19.03.2013 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą – INSTAL Kraków S.A. na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”.

14.03.2013 r.

Ogłoszenie przetargu na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”.Ogłoszenie zamieszczone w BZP dnia 14.03.2013 r. pod numerem 103404 – 2013.

13.11.2012 r.

Ogłoszenie przetargu na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”. Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 218-359078 w dniu 13.11.2012 r.

18.06.2012 r.

Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                               w Rzeszowie o dofinansowanie z Funduszu Spójności.

06.03.2012 r. – 03.04.2012 r.

Opracowanie Studium wykonalności inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”.

30.03.2011 r.

Wydanie decyzji na pozwolenie na budowę – 30.03.2011 r. Data uprawomocnienia decyzji – 15.04.2011 r.

15.02.2011 r.

Złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę.

23.08.2010 r.

Wykonanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie przez firmę BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. – Protokół odbioru – 23.08.2010 r.

28.08.2009 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą – BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.o. na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie”.

21.07.2009 r.

Ogłoszenie przetargu na „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie”. Ogłoszenie zamieszczone w BZP dnia 21.07.2009 pod numerem 246638 – 2009.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content