Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Wykonania przyłącza

 

Wykonania przyłącza (przyłączy wod-kan. sanitarnej)
Kontakt – Inspektor d/s technicznych pokój nr 214 tel. (017)2257292, (017)2257195 wewn. 29.
Przyłącza do posesji (nieruchomości) realizowane są na koszt i staraniem właściciela posesji. Do realizacji konieczne są między innymi:

 

 • Projekt przyłącza (przyłączy) wykonywany przez uprawnionego projektanta branży sanitarnej,
 • Uzyskanie decyzji – pozwolenia na budowę obiektu budowlanego i przyłącza (przyłączy) lub doręczenie zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, jeżeli organ ten nie wyniesie sprzeciwu w drodze decyzji w terminie 30 dni
 • Uzyskanie zgody u właścicieli (zarządców) dróg na zajęcie pasa drogowego przy wykonywaniu przyłącza (przyłączy) 
  Budowę przyłącza (przyłączy) wykonuje osoba posiadająca uprawnienia budowlane w branży sanitarnej do wykonania robót budowlanych.
  Przyłącze (przyłącza) należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi i opracowanymi projektami technicznymi. Wykonanie przyłącza (przyłączy) należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie do ŁZK przed zasypaniem wykopu (odbiór częściowy). Wcinkę (włącznie) do istniejącej sieci wodociągowej oraz włącznie do istniejących studzienek z PCV kan. sanitarnej za pomocą wkładki „In Situ” wykonuje ŁZK w Łańcucie odpłatnie.
 • Należy w tym celu napisać podanie do ŁZK w Łańcucie przez właściciela posesji.
  Montaż wodomierza głównego na nowym przyłączu wodociągowym wykonywany jest przez ŁZK w Łańcucie.
  Właściciel posesji wykonuje i dostarcza 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej przyłącza (przyłączy) do ŁZK w Łańcucie gdzie sporządza się protokół – potwierdzenie odbioru przyłącza (przyłączy) oraz zawiera się umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków sanitarnych.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content