Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/336/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia
30 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej
w Łańcucie z dnia 7 lipca 2009r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/250/2009 Rady
Miasta Łańcuta z dnia 29 września 2009r. dotyczącej likwidacji  w celu
przekształcenia budżetowych zakładów Gminy Miasta Łańcut: Miejskiego
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie,
Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowie-
dzialnością oraz Uchwały Nr XLIV/396/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia
28 października 2010r. w sprawie zawiązania przez Miasto Łańcut spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Łańcucki Zakład
Komunalny Sp. z o.o.”

Od 01.01.2011r. następcą prawnym jest Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
i prowadzi działalność zlikwidowanych zakładów.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content