Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Archiwum

ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 

W wyniku przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Łańcucie w trybie art. 23 Kp. w Zakłady:

1. Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Łańcucie

2. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Łańcucie

3. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Łańcucie

4. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie 

 

Dokumentacja pracownicza (akta osobowe, karty wynagrodzeń, karty zasiłkowe) trafiła
do archiwum zakładowego Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łańcucie.

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/336/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/228/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia
7 lipca 2009 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/250/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia
29 września 2009 r. dotyczącej likwidacji  w celu przekształcenia budżetowych zakładów Gminy Miasta Łańcut : Miejskiego Zakładu Wodociągów  i Kanalizacji, Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie, Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Uchwały Nr XLIV/396/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia
28 października 2010 r. w sprawie zawiązania przez Miasto Łańcut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.”

 

Od 01.01.2011r. następcą prawnym jest Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie – prowadzi działalność zlikwidowanych zakładów.

 

Na podstawie przechowywanych dokumentów, byli pracownicy:

– Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łańcucie (MPGKiM),

– Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej (MZEC),

– Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych (MZUK),

– Miejskiego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji (MZWiK),

– Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie,

mogą otrzymać duplikaty świadectw pracy oraz „zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu” (ZUS-Rp7).

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content