Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Przetarg nieograniczony 01/ZP/2022

Tytuł: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika mieszczącego się na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Adres www prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/551409 Ogłoszenie o zamówieniu […]

Przetarg nieograniczony 02/ZP/2021

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika mieszczącego się na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. Adres www prowadzonego postępowania:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/551409 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia […]

Przetarg 4/2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – postępowanie unieważnione. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 23.12.2020 […]

Przetarg 3/2020

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika mieszczącego się na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 04.12.2020 pdf  Informacja […]

Przetarg 2/2020

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – 23.06.2020 […]

Przetarg 1/2020

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi wojewódzkiej W881 w ul. Słowackiego oraz w ul. Cetnarskiego w Łańcucie, […]

Przetarg 3/2019

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.   Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania dotyczącego […]

Przetarg 2/2019

Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika mieszczącego się na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o   Ogłoszenie o zamówieniu 22.11.2019 – pdf   SIWZ Sukcesywna […]

Przetarg 1/2019

Budowa budynku socjalnego z łącznikiem do budynku Stacji Uzdatniania Wody na terenie obejmującym nieruchomość nr ewid. gr. 634/6 położoną w miejscowości Wola Mała   Ogłoszenie […]

Skip to content