Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Zapewnienie dostawy wody, odprowadzenia ścieków sanitarnych.

Aby uzyskać zapewnienia dostawy wody, odprowadzania ścieków sanitarnych z nieruchomości należy złożyć pisemny wniosek w/g załączonego wzoru* wraz z mapą ewidencyjną z numerem działki.

 

Wnioski można pobrać u inspektora d/s technicznych pokój nr 214, tel. (017) 2257292, (017)2257195 wewn. 29, który przygotowuje umowy (ponieważ w/w zapewnienie sporządzane jest w formie umowy) zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

 

Zapewnienie dostawy wody, odprowadzenia ścieków sanitarnych jest niezbędne dla właścicieli działek, inwestorów zamierzających nabyć działkę do celów budowlanych, chcących podzielić działki, do wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod przyszłe inwestycje.

 

Termin spisania umowy – do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 


* Wzór wniosku o zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków sanitarnych (wniosek do pobrania w zakładce „Dokumenty do pobrania”),

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content