Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Finansowanie Projektu

 


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Beneficjent: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 39 227 177,98 PLN,

Dotacja z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności: 21 675 338,11 PLN,

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie: 4 000 000,00 PLN,

Pożyczka pomostowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie: 4 559 790,76 PLN,

Pozostała część kosztów będzie pokryta ze środków własnych Beneficjenta.

Aktualizacja 09.12.2015 r.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content