Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

2013

 

Dostawa paliw płynnych (zakończony)

 

  Ogłszenie – 25.11.2013

  SIWZ Dostawa paliw płynnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 


 

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o (zakończony)

 

  Ogłoszenie – 08.11.2013

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

  Badania osadów ściekowych

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zakup i dostawa oleju opałowego (zakończony)

 

  Ogłoszenie – 16.10.2013r.

  SIWZ Zakup i dostawa oleju opałowego

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 18.10.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 31.10.2013

 


  

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego (zakończony)

    

  Ogłoszenie – 15.10.2013

  SIWZ Udzielenie i obsługa kredytu

  Bilans – 30.06.2013

  Bilans – 31.12.2012

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 17.10.2013

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 21.10.2013 – 1

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ – 21.10.2013 – 2

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 24.10.2013

 


 

Dostawa i zakup oleju opałowego  (unieważniony)

 

  Ogłoszenie – 04.10.2013

  SIWZ Dostawa i zakup oleju opałowego

  Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ – 10.10.2013

 


 

Remont sieci wodociągowej z odgałęzieniami ul Kraszewskiego w Łańcucie

 (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Remont sieci wodociągowej

  Opis ul. Kraszewskiego

  Opis działki ul. Kraszewskiego

  Specyfikacja techniczna remont sieci wodociągowej

  Przedmiar robót

  Data001

  Data002

  Data003

  Data004

  Data005

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 26.09.2013

 


 

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujacej Projekt

  Ogłoszenie zmiana – 30.04.2013

  Zmiana do SIWZ – 30.04.2013

  Zmiana terminu składania ofert – 30.04.2013

  Zapytania i odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ – 06.05.2013

  Zapytania i odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ – 07.05.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 17.05.2013

 


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

  Dokumentacja projektowa  +  uzupełnienia

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 


Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od kładki na lewym brzegu rzeki Wisłok  (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Przebudowa sieci wodociągowej

  Zmiana do SIWZ – 21.02.2013

  Pytania do SIWZ – 26.02.2013

  Pytania do SIWZ – 01.03.2013

 —————————
  Specyfikacja

  Opis – PW

  Przedmiar SUW Łańcut etap I

  rys. nr 0

  rys. nr 1

  rys. nr 2

  rys. nr 3

  rys. nr 4

  rys. nr 5

  rys. nr 6

 —————————

  Zawiadomienie o wyborze oferty

   

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content