Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

2012


Zagospodarowanie odpadów komunalnych (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa paliw płynnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty 


 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej w ramach projektu „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej ” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I- Gospodarka wodno-ściekowa.

  

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie – zmiana – 27.12.2012

  SIWZ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej

  Decyzja pozwolenie na budowę

  Decyzja pozwolenie wodno-prawne

  Zapytania i odpowiedzi 1-28 – z 20.12.2012.

  Zapytania i odpowiedzi 29-98, oraz zmiany do SIWZ – z 20.12.2012

  Zapytania i odpowiedzi 99-235 – 07.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 236-251 – 09.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 252-331 – 09.01.2013

  Zmiana terminu składania ofert

  Zmiana terminu składania ofert – z 14.01.2013

  Odpowiedzi do pytań 97, 253, 313, 314 i od 236 do 247 oraz zmiany do SIWZ – 14.01.2013

  Ogłoszenie – zmiana – z 18.01.2013

  Wyjaśnienie do treści SIWZ – z 23.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 92, 298, 332-344 – z 30.01.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 26.02.2013

 

 •   Dokumentacja projektowa  +  uzupełnienia

 

 


Zagospodarowanie odpadów komunalnych (unieważniony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Zagospodarowanie odpadów komunalnych

 


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
dla miasta Łańcuta
 (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Łańcuta

  Zmiana terminu

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

  Plan sytuacyjny sieci wodociągowej

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Zakup i dostawa oleju opałowego (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa i zakup oleju opałowego

  Dodatkowe pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 


Dostawa specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (zakończony)

 

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

  Zawiadomienie o wyborze oferty

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content