Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Przetargi 2014

 


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

 

  Ogłoszenie – 21.11.2014

  SIWZ Dostawa paliw płynnych – 21.11.2014

  Zmiany do SIWZ – 25.11.2014

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych,
skratek i piasku z oczyszczalni ścieków
(zakończony)

 

  Ogłoszenie – 20.11.2014

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych – 20.11.2014

  Pytania do SIWZ – 21.11.2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 10.12.2014

 


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

 

  Ogłoszenie – 09.09.2014 

  SIWZ Dostawa paliw płynnych – 09.09.2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 19.09.2014

 


Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego (zakończony)

 

 Ogłoszenie – 29.08.2014

 SIWZ Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 500 000 PLN

  Bilans za 2013

  Bilans za I półrocze 2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 08.09.2014

  


Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 6 000 000,00 PLN. –   27.08.2014.

 

  Ogłoszenie – 25.08.2014

  SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego – 25.08.2014

  Bilans za 2013

  Bilans za I półrocze 2014

 


Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w rejonie
ul. Głowackiego
(zakończony)

 

  Ogłoszenie – 06.05.2014

  SIWZ Budowa sieci wodociągowej – 06.05.2014

  Specyfikacja techniczna

  BIOZ

  Projekt budowlano – wykonawczy budowy sieci wodociągowej

  Mapa z zaznaczeniem sieci

  Przedmiar robót

  01

  02

  03

  04

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 06.06.2014   

 


Remont sieci wodociągowej z odgałęzieniami ul Kraszewskiego
w Łańcucie
(zakończony)

 

  Ogłoszenie – 07.02.2014

  SIWZ Remont sieci wodociagowej – 07.02.2014

  Opis ul. Kraszewskiego

  Opis działki ul. Kraszewskiego

  Specyfikacja techniczna remont sieci wodociągowej

  Przedmiar robót

  Data001

  Data002

  Data003

  Data004

  Data005

  Zawiadomienie o wyborze oferty – 13.02.2014  

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content