Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

OGŁOSZENIE

  Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” realizowany przez Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie – zakończony. […]

KOMUNIKAT

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. będący następcą prawnym Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Łańcucie, informuje co następuje: Przypomina się odbiorcom usług […]

OGŁOSZENIE

W wyniku awarii magistrali wodociągowej w dniu 21 sierpnia 2015r. nastąpiła przerwa w dostawie wody. Trwa usuwanie awarii. Ł.Z.K. Sp. z o.o. zorganizuje dowóz wody […]

Ogłoszenie

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 ogłasza, że od 1 stycznia 2014 roku do 31.12.2014 r. na terenie Miasta Łańcuta […]

Ogłoszenie

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 ogłasza, że od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 r. na terenie […]

Ogłoszenie

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, iż popiół i żużel odbierany będzie w terminach wywozu odpadów komunalnych zmieszanych (1 x na 3 tygodnie) od […]

Ogłoszenie

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, iż popiół i żużel odbierany będzie w terminach wywozu odpadów komunalnych zmieszanych (1 x na 3 tygodnie) od […]

Skip to content