Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

OGŁOSZENIE

 

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków
w Woli Dalszej” realizowany przez Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie – zakończony.

 


 

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” realizowany przez Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łańcucie – zakończony.
Celem nadrzędnym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń.
Przy całkowitym koszcie realizacji projektu wynoszącym 39 229 383 zł dotacja z UE wynosi 22 150 440 zł.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
Więcej informacji w zakładce „projekty unijne“.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content