Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Ogłoszenie

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, iż popiół i żużel odbierany będzie w terminach wywozu odpadów komunalnych zmieszanych (1 x na 3 tygodnie) od października do marca w workach czarnych z napisem „POPIÓŁ i ŻUŻEL"

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady biodegradowalne odbierane będą w terminie wywozu odpadów zebranych selektywnie w miesiącu LISTOPADZIE.

Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie odpady powinny być wystawione przed posesję lub w miejscu umożliwiającym dojazd i odbiór.


Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. informuje, iż popiół i żużel odbierany będzie w terminach wywozu odpadów komunalnych zmieszanych (1 x na 3 tygodnie) od października do marca w workach czarnych z napisem „POPIÓŁ i ŻUŻEL"

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady biodegradowalne odbierane będą w terminie wywozu odpadów zebranych selektywnie w miesiącu LISTOPADZIE.

Jednocześnie przypominamy, iż wszystkie odpady powinny być wystawione przed posesję lub w miejscu umożliwiającym dojazd i odbiór.

 


KOMUNIKAT

ŁAŃCUCKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O.

 

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. będący następcą prawnym Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Łańcucie, informuje co następuje: Przypomina się odbiorcom usług wodociągowo-kanalizacyjnych, iż zgodnie z ustawą z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz.U. nr 123, poz. 858 z późn. zm., każdy korzystający z infrastruktury sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zobowiązany jest do przestrzegania postanowień przedmiotowej ustawy i korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie postanowień Ustawy jest wykroczeniem podlegającym karze ograniczenia wolności lub grzywny do 10.000 zł.

Wzywa się osoby wprowadzające wody opadowe i drenażowe do kanalizacji sanitarnej za pomocą nielegalnie wykonanych przyłączy do natychmiastowego ich odłączenia w terminie do 30 września 2011r.

Po upływie w/w pracownicy Spółki dokonywać będą kontroli prawidłowości wykorzystywania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, urządzeń pomiarowych i innych czynności określonych w art. 7 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W przypadku stwierdzenia nielegalnego odprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej naliczana będzie opłata w kwocie stanowiącej równowartość 300 m3 ścieków, wraz z obowiązkiem odłączenia nielegalnych podłączeń.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content