Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

INFORMACJA

To również o nas – „NA MAGISTRACKIM CHLEBIE” wspomnienia o Łańcucie i jego magistracie z lat 1957-1990 autorstwa Pana Zbigniewa Trześniowskiego.

Zaczyna się tak:

„Łańcut małopolskie miasteczko obecnie w województwie podkarpackim. Jego początki jako osady giną w mrokach dziejów dawnych ziem ruskich. Ale jako miasto, z pełnymi swymi prawami istnieje, jak obecnie ustalono, od roku 1349, kiedy to dawną osadę słowiańską zasiedlono na nowo osadnikami z zachodu, aby pod protekcją możnowładcy założyć miasto według prawa magdeburskiego.

Odtąd miasto istniało i – jak widać – dotrwało do czasów obecnych. Jego historia, Jego dzieje w minionych wiekach i latach zostały dość dokładnie ustalone. Nie miejsce więc tutaj,  aby to wszystko, co znajduje się w dziesiątkach innych opracowań, powtarzać nawet w minimalnym skrócie.

Ale trzeba powiedzieć jedno. Od początku powstania miasta, przez cały okres jego trwania, istnieje w nim pewna instytucja, ściśle z miastem związana.

To   m a g i s t r a t.  Organ zarządzający i wykonawczy, a niegdyś także sądowniczy w ustroju gmin miejskich, czyli samorząd miejski. (…)” – fragmenty z książki.

Pan Zbigniew pisze:

„Skupiam się tu przede wszystkim na ludziach, wspominam o nich, o tych niektórych ciekawszych postaciach z setek przewijających się w tym czasie przez kadry tych instytucji. Wspominam o niektórych wydarzeniach, jakie miały miejsce w tym czasie w Łańcucie . (…)” – fragmenty z książki.

Książka zawiera wiele „historycznych” zdjęć po obejrzeniu których, starszym wracają wspomnienia, młodsi zobaczą naszą historyczną rzeczywistość.

To również o nas, w większości o nas – komunalni po wielu przekształceniach – tworzyli i nadal tworzą historię naszego miasta.

Realizacja wydawnicza – WYDAWNICTWO EDYTORIAL.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content