Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

INFORMACJA

Informacja o przejęciu od Urzędu Miasta Łańcuta prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku  i czystości w gminach.
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/113/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta oraz Uchwałą Nr XIV/114/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia Zarządu Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o. z dniem 24 lutego 2016r. przejął od Urzędu Miasta Łańcuta prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku  i czystości w gminach.

 
Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/113/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia Łańcuckiemu Zakładowi Komunalnemu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta oraz Uchwałą Nr XIV/114/2016 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia Zarządu Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o. z dniem 24 lutego 2016r. przejął od Urzędu Miasta Łańcuta prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku  i czystości w gminach.
 
Do zadań przekazanych Spółce w zakresie utrzymania czystości i porządku należą:

  • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
  • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.),
  • prowadzenia spraw związanych z kontrolą właścicieli nieruchomości w zakresie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b przez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz.1399 ze zm.),
  • zorganizowanie na podstawie art.6 ust.6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w art. 5 ust. 1.

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content