Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Nasz Projekt


Nasz Projekt

Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” realizowany jest przez Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie, na podstawie umowy zawartej w dniu 09 lipca 2013 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Łańcuckim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Łańcucie.

Przedmiotowy projekt będzie dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.


Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content