Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Status prawny i organizacja

STATUS PRAWNY:
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. został utworzony z dniem 10.11.2010r. – nr rep. 8735/2010 na podstawie uchwały nr XLIV/396/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28.10.2010r. w sprawie zawiązania przez Miasto Łańcut Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., oraz uchwała Nr VI/38/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 05.04.2011r. zmieniająca Uchwałę nr XLIV/396/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28.10.2010r.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Gminy Miasta Łańcut.

Właściciel – Miasto Łańcut – 100 % udziałów.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, zbieranie i usuwanie odpadów, odzysk surowców i materiałów segregowanych, pogrzeby i działalność pokrewna.

SIEDZIBA
Zakład mieści się w Łańcucie ul. Traugutta 20.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
Terenem działania Zakładu jest Miasto Łańcut i gminy sąsiednie.

ORGANIZACJA
Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Łańcut reprezentowane przez Burmistrza Miasta Łańcuta

 

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Agata Mazur

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Zofia Kwaśnik

Sekretarz Rady Nadzorczej – Ewa Sopel

 

ZARZAD:

Prezes Zarządu – Andrzej Antosz

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content