Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Rozbudowa – przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej.

Zakres inwestycji:

Zakres rozbudowy i modernizacji ciągu gospodarki osadowej na Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie obejmuje realizację nowych obiektów oraz modernizację obiektów istniejących celem wyeliminowania niedoborów technicznych oraz dostosowania gospodarki osadowej do współpracy z instalacjami utylizacji osadów ściekowych.

 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej, osa-dowej i biogazowej obejmuje:

• Usprawnienie węzła mechanicznego oczyszczania ścieków, w tym budowę osadnika wstępnego i pompowni cyrkulacji osadu wstępnego,

• budowę trzeciego ciągu ściekowego składającego się z reaktora biologicznego i dwóch osadników wtórnych,

• budowę instalacji termicznej dezintegracji i higienizacji osadów,

• budowę komory fermentacyjnej,

• budowę stacji wstępnego i końcowego odwadniania osadów,

• budowę instalacji oczyszczania i magazynowania biogazu oraz węzła spalania biogazu w kogeneratorze,

• budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych,

• rozbudowę istniejącego budynku administracyjno-laboratoryjnego.

 

Prowadzone prace nie mają wpływu na bieżącą pracę oczyszczalni.

 

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content