Archiwum przetargów2019
 


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
  Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania dotyczącego zadania nr 2 - pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu - 06.12.2019 - pdf
  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku - 06.12.2019 - pdf
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej - 06.12.2019 - docx
  Informacja z otwarcia ofert w przeztargu - 13.12.2019 - pdf
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.12.2019 - pdf


Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika mieszczącego się na terenie Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o
  Ogłoszenie o zamówieniu 22.11.2019 - pdf
  SIWZ Sukcesywna dostawa oleju do zbiornika 22.11.2019 - pdf
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej 22.11.2019 - docx
  Informacja o zmianie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym: znak sprawy 02/ZP/2019 28.11.2019 - pdf
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 28.11.2019 - pdf

  Wnioski i odpowiedzi 1 - 02.12.2019 - pdf
  Wnioski i odpowiedzi 2 - 02.12.2019 - pdf
  Informacja z otwarcia ofert w przetargu - pdf
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pdf


Budowa budynku socjalnego z łącznikiem do budynku Stacji Uzdatniania Wody na terenie obejmującym nieruchomość nr ewid. gr. 634/6 położoną w miejscowości Wola Mała
  Ogłoszenie o zamowieniu 14.02.2019 
  SIWZ Budowa budynku socjalnego 14.02.2019
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej.docx
Zał. nr 9 - projekt wykonawczy.rar
   Zał. nr 10
Zał. nr 11 - przedmiar robot.rar
Zał. nr 12 - projekt budowlany.rar
  Zał. nr 15 - specyfikacja techniczna
  Informacja z otwarcia ofert - 01.03.2019
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 01.03.2019


2018
 Dostawa paliw płynnych
  Ogłoszenie o zamówieniu - 30.11.2018
  SIWZ Dostawa paliw płynnych - 30.11.2018
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej
  Informacja z otwarcia ofert - 11.12.2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 19.12.2018


Dostawa paliw płynnych
  Ogłoszenie o zamówieniu - 17.10.2018
  SIWZ Dostawa paliw płynnych - 17.10.2018

Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej.docx
  Informacja z otwarcia ofert - 14.11.2018
  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 28.11.2018


Odbiór i zagospodarowan komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
  Ogłoszenie o zamówieniu - 16.10.2018
  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku - 16.10.2018
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki w wersji edytowalnej - docx
  Informacja z otwarcia ofert - 13.11.2018
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.11.2018


Remont sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogi powiatowej ul. Kraszewskiego w Łańcucie, trasa przebiegu remontu na działce nr 2079/4 oraz poza pasem drogi powiatowej, trasa przebiegu remontu na działkach nr 2364/6; 2366; 2372/4; 2372/2; 2373; 2378/1; 2378/4; 2380/1; 2380/2; 2381/4; 2381/3; 2382/2; 2382/1; 2384/1; 2384/2; 2385; 2987/3; 2986; 2985.
  Ogłoszenie o zamówieniu - 27.07.2018
  Remont sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami
Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki do SIWZ od 1-7 w wersji edytowalnej.docx
Załączniki do SIWZ od 8-11.rar
  Informacja z otwarcia ofert  10.08.2018r.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.08.2018r.
2017Dostawa paliw płynnych
  Ogłoszenie - 08.11.2017
 
SIWZ Dostawa paliw płynnyc - 08.11.2017
  Informacja z otwarcia ofert w przetargu - 16.11.2017  
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 16.11.2017
  Ogłoszenie o_udzieleniu  zamówienia - 04.12.2017


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o.

  Ogłoszenie - 16.10.2017
  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków ... - 16.10.2017     

Znalezione obrazy dla zapytania ikona word  Załączniki do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert - 25.10.2017
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 27.10.2017
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 22.11.2017Budowa odcinków sieci wodociągowych wody surowej z komorami zasuw pod korytem rzeki Wisłok łączących studnie wodociągowe ze Stacją Uzdatniania Wody
  Ogłoszenie - 09.08.2017
  SIWZ Budowa odcinków sieci wodociągowych ...
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 23.08.2017

  załączniki do SIWZ od 1 do 6 w wersji edytowalnej.rar
  załączniki do SIWZ od 8 do 33.rar
2016


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego
  Ogłoszenie 24.11.2016
  SIWZ z załącznikami
  Informacja z otwarcia ofert w przetargu - 02.12.2016
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.12.2016   
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 29.12.2016


Dostawa paliw płynnych
  Ogłoszenie - 17.11.2016
  SIWZ Dostawa paliw płynnych

  Informacja z otwarcia ofert w przetargu - 25.11.2016
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.12.2016
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 28.12.2016
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  Ogłoszenie 05.05.2016 
  SIWZ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
  Dokumentacja.rar
  Zawiadomienie 06.06.2016


2015
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego
Sp. z o.o.

  Ogłoszenie - 09.12.2015.pdf
  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i piasku z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu komunalnego Sp. z o.o. - 09.12.2015.pdf
  Zawiadomienie o wyborze oferty - 21.12.2015.pdf


Dostawa paliw płynnych
Ogłoszenie pdf
SIWZ Dostawa paliw plynnych 2015 pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty - 18.12.2015.pdf


Przebudowa istniejącego odstojnika wód pofiltracyjnych

Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wola Mała

gm. Czarna

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 04.02.2015

  Ogłoszenie - 19.01.2015

  SIWZ Przebudowa odstojnika - 19.01.2015

  Decyzja

  Opis zagospodarowanie

  Konstrukcja opis

  Konstrukcja rys 1

  Konstrukcja rys 2

  Konstrukcja rys 3

  Uzgodnienia

  Zagospodarowanie

  BIOZ

  Przedmiar

  Profil kanalizacja

  Opis instalacje

  Specyfikacja - drogi

  Specyfikacja - kanalizacja

  Specyfikacja - wymagania ogólne

  Specyfikacja - roboty ziemne

  Specyfikacja - roboty fundamentowe i betonowe


Budowa budynku (kontenera) pompowni wody wraz z odcinkami sieci wodociągowej łączącymi pompownię z istniejącą magistralą wodociągową w miejscowości Łańcut przy ul. Kraszewskiego

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

  Dokumentacja:

  Ogłoszenie.pdf

  SIWZ Budowa budynku (kontenera) pompowni.pdf

  Zgloszenie.pdf

  Decyzja.pdf

 Projekt.rar

 Projekt.zip
2014
 


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

  Ogłoszenie - 21.11.2014

  SIWZ Dostawa paliw płynnych - 21.11.2014

  Zmiany do SIWZ - 25.11.2014

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych,
skratek i piasku z oczyszczalni ścieków
(zakończony)

  Ogłoszenie - 20.11.2014

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych - 20.11.2014

  Pytania do SIWZ - 21.11.2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.12.2014


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

  Ogłoszenie - 09.09.2014 

  SIWZ Dostawa paliw płynnych - 09.09.2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 19.09.2014


Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego (zakończony)

 Ogłoszenie - 29.08.2014

 SIWZ Udzielenie kredytu inwestycyjnego w kwocie 3 500 000 PLN

  Bilans za 2013

  Bilans za I półrocze 2014

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 08.09.2014


Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie 6 000 000,00 PLN. -   27.08.2014.

  Ogłoszenie - 25.08.2014

  SIWZ na udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego - 25.08.2014

  Bilans za 2013

  Bilans za I półrocze 2014


Budowa sieci wodociągowej z przyłączeniami w rejonie
ul. Głowackiego
(zakończony)

  Ogłoszenie - 06.05.2014

  SIWZ Budowa sieci wodociągowej - 06.05.2014

  Specyfikacja techniczna

  BIOZ

  Projekt budowlano - wykonawczy budowy sieci wodociągowej

  Mapa z zaznaczeniem sieci

  Przedmiar robót

  01

  02

  03

  04

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 06.06.2014  


Remont sieci wodociągowej z odgałęzieniami ul Kraszewskiego
w Łańcucie
(zakończony)

  Ogłoszenie - 07.02.2014

  SIWZ Remont sieci wodociagowej - 07.02.2014

  Opis ul. Kraszewskiego

  Opis działki ul. Kraszewskiego

  Specyfikacja techniczna remont sieci wodociągowej

  Przedmiar robót

  Data001

  Data002

  Data003

  Data004

  Data005

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 13.02.2014 
2013

 

Dostawa paliw płynnych (zakończony)

  Ogłszenie - 25.11.2013

  SIWZ Dostawa paliw płynnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o (zakończony)

  Ogłoszenie - 08.11.2013

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych

  Badania osadów ściekowych

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zakup i dostawa oleju opałowego (zakończony)

  Ogłoszenie - 16.10.2013r.

  SIWZ Zakup i dostawa oleju opałowego

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 18.10.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 31.10.2013


  Udzielenie i obsługa kredytu bankowego (zakończony)

  Ogłoszenie - 15.10.2013

  SIWZ Udzielenie i obsługa kredytu

  Bilans - 30.06.2013

  Bilans - 31.12.2012

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 17.10.2013

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 21.10.2013 - 1

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ - 21.10.2013 - 2

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 24.10.2013


Dostawa i zakup oleju opałowego  (unieważniony)

  Ogłoszenie - 04.10.2013

  SIWZ Dostawa i zakup oleju opałowego

  Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ - 10.10.2013


Remont sieci wodociągowej z odgałęzieniami ul Kraszewskiego w Łańcucie

 (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Remont sieci wodociągowej

  Opis ul. Kraszewskiego

  Opis działki ul. Kraszewskiego

  Specyfikacja techniczna remont sieci wodociągowej

  Przedmiar robót

  Data001

  Data002

  Data003

  Data004

  Data005

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 26.09.2013


Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Pomoc techniczna dla Jednostki Realizujacej Projekt

  Ogłoszenie zmiana - 30.04.2013

  Zmiana do SIWZ - 30.04.2013

  Zmiana terminu składania ofert - 30.04.2013

  Zapytania i odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ - 06.05.2013

  Zapytania i odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ - 07.05.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 17.05.2013


Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

  Dokumentacja projektowa  +  uzupełnienia

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od kładki na lewym brzegu rzeki Wisłok  (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Przebudowa sieci wodociągowej

  Zmiana do SIWZ - 21.02.2013

  Pytania do SIWZ - 26.02.2013

  Pytania do SIWZ - 01.03.2013

 ---------------------------
  Specyfikacja

  Opis - PW

  Przedmiar SUW Łańcut etap I

  rys. nr 0

  rys. nr 1

  rys. nr 2

  rys. nr 3

  rys. nr 4

  rys. nr 5

  rys. nr 6

 ---------------------------

  Zawiadomienie o wyborze oferty

  

2012
Zagospodarowanie odpadów komunalnych (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa paliw płynnych (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa paliw płynnych

  Zawiadomienie o wyborze oferty 


Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej w ramach projektu „ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej ” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I- Gospodarka wodno-ściekowa.

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie - zmiana - 27.12.2012

  SIWZ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej

  Decyzja pozwolenie na budowę

  Decyzja pozwolenie wodno-prawne

  Zapytania i odpowiedzi 1-28 - z 20.12.2012.

  Zapytania i odpowiedzi 29-98, oraz zmiany do SIWZ - z 20.12.2012

  Zapytania i odpowiedzi 99-235 - 07.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 236-251 - 09.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 252-331 - 09.01.2013

  Zmiana terminu składania ofert

  Zmiana terminu składania ofert - z 14.01.2013

  Odpowiedzi do pytań 97, 253, 313, 314 i od 236 do 247 oraz zmiany do SIWZ - 14.01.2013

  Ogłoszenie - zmiana - z 18.01.2013

  Wyjaśnienie do treści SIWZ - z 23.01.2013

  Zapytania i odpowiedzi 92, 298, 332-344 - z 30.01.2013

  Zawiadomienie o wyborze oferty - 26.02.2013

 •   Dokumentacja projektowa  +  uzupełnienia


Zagospodarowanie odpadów komunalnych (unieważniony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Zagospodarowanie odpadów komunalnych


Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
dla miasta Łańcuta
 (zakończony)

  Ogłoszenie

  Opracowanie koncepcji uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Łańcuta

  Zmiana terminu

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ 

  Plan sytuacyjny sieci wodociągowej

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup i dostawa oleju opałowego (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa i zakup oleju opałowego

  Dodatkowe pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa specjalistycznego pojazdu do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji

  Zawiadomienie o wyborze oferty

 

2011

 

Dostawa paliw płynnych (zakończony)

 Ogłoszenie
 SIWZ Dostawa paliw płynnych

 Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup i dostawa trumien (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Zakup i dostawa trumien

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Składowanie odpadów komunalnych (zakończony)

 Ogłoszenie

 SIWZ Składowanie odpadów komunalnych

 Zawiadomienie o wyborze oferty


Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów
ściekowych z oczyszczalni ścieków 
(zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków

  Zawiadomienie o wyborze oferty


 Dostawa i zakup oleju opałowego (zakończony)

  Ogłoszenie

  SIWZ Dostawa i zakup oleju opałowego

  Pytania i odpowiedzi do SIWZ, oraz zmiany SIWZ

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup i dostawa trumien (zakończony)

  ogłoszenie

  SIWZ Zakup i dostawa trumien  

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Dostawa paliw płynnych i oleju opałowego (zakończony)

  ogłoszenie

  SIWZ na dostawę paliw płynnych i oleju opałowego

  Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakup koparko-ładowarki (zakończony)

 ogłoszenie

 SIWZ koparko-ładowarka

 zmiana SIWZ

 Pytanie nr 1 do SIWZ

 Pytanie nr 2 do SIWZ

 Zawiadomienie o wyborze oferty 

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.