Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi'"

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 25 września 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

W sprawie działań prowadzonych przez Łańcucki Zakład Komunalny w związku z likwidacją nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej.

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z. o.o. na bieżąco monitoruje sytuację związaną z nieprzyjemnymi zapachami z oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej i prowadzi działania zmierzające do ich wyeliminowania. Spółka zleciła specjalistycznej firmie przeprowadzenie identyfikacji oraz analizy substancji i odorów wydzielających się z oczyszczalni oraz dobór odpowiednich filtrów.

Spółka zapewnia, że doprowadzi do rozwiązania problemu nieprzyjemnych zapachów z oczyszczalni, dołoży wszelkich starań i wykorzysta wszelkie metody w celu uzyskania zadowalającego efektu. Doprowadzi do maksymalnej redukcji substancji złowonnych, uciążliwych dla Mieszkańców.

 

  Komunikat.pdf

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi"

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 22 lipca 2015 r. pismem znak: WOOŚ.4210.6.2015.MG. 12 zobowiązano Inwestora do uzupełnienia przedłożonej karty przedsięwzięcia. Termin uzupełnienia został wyznaczony na dzień 30 września 2015 r.

Po przedłożeniu uzupełnień, zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

 

  Obwieszczenie.pdf

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20I3 r., poz. 1235 z późn, zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, tj. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.) ul. R. Traugutta 20, 37-I00 Łańcut
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚROOOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
W dniu 2 lipca 2015 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drugiej nitki
magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina
Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut gmina Łańcut wraz
z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi".
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. kartę informacyjną o projektowanym
przedsięwzięciu wraz z złącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania
na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w pokoju nr 44, w godzinach pracy Urzędu.

 

  Obwieszczenie

 

Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 ogłasza,
że od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 r. na terenie Miasta Łańcuta
obowiązuje
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

więcej

strony:

« | 1 | 2 | 3 | »

[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.