Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa,  w  ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.  1235  z  późn.  zm.)  i  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z  2013  r.,  poz.  267 z  późn.  zm.) w  związku z  prowadzonym postępowaniem  w  sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ..Budowa drugiej nitki  magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania  wody  w  miejscowości  Wola  Mała  gmina Czarna    do    zbiorników    retencyjnych    w     miejscowości    Łańcut,    gmina    Łańcut    wraz z  połączeniami  z  istniejącą siecią i  obiektami towarzyszącymi"

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA  STRONY  POSTĘPOWANIA

W dniu 19 października 2015 r. wpłynęła informacja  Łańcuckiego  Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie o korekcie przebiegu trasy planowanej magistrali wodociągowej. W związku z tym w dniu 22  października  2015  r.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3  października 2008   r.   o   udostępnianiu  informacji  o   środowisku  i jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa   w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu  raportu  o  oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną  przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej    Dyrekcji    Ochrony     Środowiska     w     Rzeszowie,     w     pokoju     nr     44  (al.  Józefa Piłsudskiego  38,  35-001  Rzeszów),  w godzinach pracy Urzędu.

 

  Obwieszczenie pdf

 

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi'"

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 25 września 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie o wydanie opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w pokoju nr 44 (al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi"

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

W dniu 22 lipca 2015 r. pismem znak: WOOŚ.4210.6.2015.MG. 12 zobowiązano Inwestora do uzupełnienia przedłożonej karty przedsięwzięcia. Termin uzupełnienia został wyznaczony na dzień 30 września 2015 r.

Po przedłożeniu uzupełnień, zostaną podjęte dalsze czynności administracyjne w celu ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

 

  Obwieszczenie.pdf

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 20I3 r., poz. 1235 z późn, zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, tj. z 2013 r., poz.267 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.) ul. R. Traugutta 20, 37-I00 Łańcut
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚROOOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
W dniu 2 lipca 2015 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa drugiej nitki
magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina
Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut gmina Łańcut wraz
z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi".
Z przedłożoną dokumentacją obejmującą m. in. kartę informacyjną o projektowanym
przedsięwzięciu wraz z złącznikami, można się zapoznać w Wydziale Ocen Oddziaływania
na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (al. Józefa
Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów), w pokoju nr 44, w godzinach pracy Urzędu.

 

  Obwieszczenie

 

 

Informujemy, że na podstawie Uchwały Nr III/17/2014 Rady Miasta Łańcuta z 18 grudnia 2014 r.  dotychczasowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązuje do 31 marca 2015r.

strony:

« | 1 | 2 | 3 | » 

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.