Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o informuje, iż w związku z otrzymaną informacją o reorganizacji struktury Banku – Bank Nowy BFG S. A. - i likwidacją z dniem 9 lipca 2021 r. placówki bankowej – Oddział w Łańcucie ul. Królowej Elżbiety 2, wszelkie płatności gotówkowe bez prowizji można w dalszym ciągu dokonywać w kasie Spółki ul. Traugutta 20.
 

W związku z wejściem w życie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o. o. ul. Traugutta 20, informuje o przedłużeniu obowiązywania dotychczasowej taryfy do dnia 10.06.2018 roku.
Łańcucki Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 na podstawie uchwały Nr XXVIII/200/2017 Rady Miasta Łańcuta z dnia 2 marca 2017 r. ogłasza, że od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 r. na terenie Miasta Łańcuta obowiązują Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. więcej
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią obiektami towarzyszącymi"
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 W dniu 9 lutego 2016 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,.Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi".
W dniach od 16 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. strony mogą zapoznać się z ww. decyzją, która znajduje się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju 44 oraz w siedzibie Urzędu Miasta Łańcuta i Urzędu Gminy w Czarnej.
Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia, przy czym ostatnim dniem ogłoszenia jest 29.02.2016 r.

  Obwieszczenie pdf
OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drugiej nitki magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w miejscowości Wola Mała gmina Czarna do zbiorników retencyjnych w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut wraz z połączeniami z istniejącą siecią i obiektami towarzyszącymi"
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 W dniu 7 stycznia 2016 r. wydane zostało postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.
  1. Informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy niezbędny do wydania żądanej decyzji.
W terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z całością zgromadzonych akt w prowadzonej sprawie. Materiał dowodowy znajduje się do wglądu w pokoju 44 Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-959 Rzeszów. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po wywieszeniu obwieszczenia.

strony:

1 | 2 | 3 | » 

[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.