Group 46
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 4
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

Group 47
Łańcucki Zakład Komunalny

Sp. z o.o.

Sprawdź najnowsze aktualności:

previous arrow
next arrow

Galeria Prace trwające w maju 2013 – budowa reaktora biologicznego i osadnika wtórnego

Prace trwające w maju 2013 – budowa reaktora biologicznego i osadnika wtórnego

  


 

 

(Data 24.05.2013 r.)

 

 

 

Podpisanie umowy pożyczki pieniężnej na dofinansowanie zadania z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej p.n. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wysokość pożyczki 8.610.000,00 zł.


(Data 27.05.2013r.) 

 

 

Podpisanie umowy na Pomoc Techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I- Gospodarka wodno-ściekowa z Firmą ENVI KONSULTING Marek Gazda, ul. Wolności 13/8, 49-300 Brzeg.

Skontaktuj się z nami

Spotkajmy się

 

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Łańcucie,
37-100 Łańcut ul. Traugutta 20.

 

e-mail: biuro@lzk-lancut.pl

 

Skip to content